Oznaka: DPO

Home / DPO
Funkcije osebe pooblaščene za varstvo osebnih podatkov
Prispevek

Funkcije osebe pooblaščene za varstvo osebnih podatkov

Prilagajanje podjetja zahtevam nove GDPR je lahko počasen in dolgočasen proces. Med pomembnimi novostmi, ki jih uvaja uredba, je tudi obveznost poimenovanja vloge oziroma uvajanje instituta pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ang. Data Protection Officer ali DPO), ki naj bi izvajala svetovalne in nadzorne naloge na področju varstva osebnih podatkov.

gdpr in zvop
Prispevek

12 korakov za uskladitev z GDPR

Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR je pravni instrument Evropske unije, ki zagotavlja zaščito posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Po začetku veljavnosti 24. maja 2016 je postala zavezujoča in se v celoti neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije 25. maja 2018.

GDPR in ZVOP 2 - Infocenter
Prispevek

Varstvo osebnih podatkov – 2. del

Subjekti javnega in zasebnega prava lahko zgolj z ustrezno zavarovanimi osebnimi podatki zadostijo zakonskim zahtevam, se tako izognejo predpisanim sankcijam in poslujejo brezskrbno. A da sploh lahko začnejo, morajo osvojiti vsaj splošno vedenje in poznavanje Uredbe, šele nato lahko prepoznavajo njene prednosti, se pripravijo na to, kar od njih zahteva ter začnejo prilagajati pravno in...

ŽELIM PONUDBO!