ZVPot-1
V letu 2022 je državni zbor sprejel nov Zakon o varstvu potrošnikov – ZVPot-1. ZVPot-1 se prične uporabljati 26. januarja 2023, na dan, ko se prične uporabljati tudi novi ZVOP-2. Ker smo trenutno pretežno posvečeni slednjemu, vam v današnjem blogu podajamo pregled ključnih sprememb, ki jih ta prinaša.

Konkretno, kaj v praksi za dodatno varovanje pravic posameznika (oz. potrošnika) pomenijo spremembe, pa skozi oči Zveze potrošnikov Slovenije, ki razlaga sledeče spremembe:

Stvarna napaka/neskladnost s pogodbo Vrstni red uveljavljanje pravic

Stvarno napako lahko potrošnik uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka, če izdelek ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

Po novem bo potrošnik lahko od prodajalca najprej zahteval popravilo ali zamenjavo blaga z novim in brezhibnim (izbira bo, razen v določenih primerih, na strani potrošnika). Šele če prodajalec tega ne bo izpolnil, bo potrošnik lahko zahteval sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine (torej odstopil od pogodbe).

Poleg pravice do zavrnitve v 30 dneh ima potrošnik podaljšano obdobje uveljavljanja neskladnosti blaga. ZVPot-1 v dobro potrošnika podaljšuje obdobje, v katerem velja zakonska domneva, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, in sicer s sedaj veljavnih 6 mesecev na 1 leto. Znotraj tega obdobja je dokazno breme na prodajalcu – on je tisti, ki mora dokazovati, da očitane napake ob dobavi blaga ni bilo. 

Garancija

Poseben pravilnik predpisuje, za katere tehnične izdelke mora biti izdana obvezna 1-letna garancija, podjetje pa lahko potrošniku ponudi tudi daljšo, prostovoljno garancijo.

Po novem uveljavljanje garancije le pri garantu

Sedaj veljavni zakon določa, da lahko potrošnik uveljavlja pravice iz naslova garancije tako pri proizvajalcu kot pri prodajalcu izdelka, za katerega je bil izdan garancijski list. Po novem bo možno uveljavljanje le pri garantu. Obenem zakon ne predvideva več obvezne 1-mesečne garancije za rabljene izdelke.

Pred ZVPot-1 je bilo 45 dni, po novem rok za popravilo le 30 dni z možnostjo podaljšanja ob predhodnem obveščanju in navedbi razlogov za dodatnih 15 dni.

Nepošteni pogodbeni pogoji

Ureditev v novem zakonu vsebinsko ostaja enaka, vendar z dodatnim določilom v 23. členu odpravlja možnost različne razlage, ki se je pojavila v sodni praksi.

Digitalni svet – prej neurejeno, po novem veljajo podobna pravila kot za izdelke

ZVPot-1 bo torej zajemal tudi računalniške programe, različne zvočne in videodatoteke, aplikacije, digitalne igre, podatkovno gostovanje in podobno. Določena je obveznost podjetja, da zagotavlja potrebne posodobitve, potrošnik pa bo imel, podobno kot pri prodaji blaga, na voljo jamčevalne zahtevke za vzpostavitev skladnosti, sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe in vračilo celotne kupnine.

Obveznost podjetij glede ponujanja popustov

ZVPot-1 bolj jasno opredeljuje obveznost podjetij glede ponujanja popustov. Pri znižanju cen blaga bodo morala označiti tako prejšnjo kot znižano ceno, pri čemer se za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred znižanjem.

Zakon prične veljati s 26.1.2023, a je potrebno opozoriti, da se bo za vse prodajne pogodbe, ki bodo sklenjene pred tem datumom, uporabljajo določbe starega zakona.

Vir: Zveza potrošnikov Slovenije

ŽELIM PONUDBO!