Izvajanje alkotesta na delovnem mestu

Izvajanje alkotesta na delovnem mestu

Skladno s pooblastili in nalogami Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1, 2011) lahko detektiv izvaja tudi teste alkoholiziranosti oziroma alkoteste. Delodajalci lahko namreč s slednjim odkrijejo delavce, ki v času delovnega časa uživajo alkohol – s tem, da slednje opozorijo ali celo sankcionirajo pa dvigujejo, predvsem pa vzdržujejo varnost na delovnem mestu.

Uživanje alkohola na delovnem mestu ni samo zdravju škodijo, temveč tudi predstavlja nevarnost delavcu tem vsem ostalim, ki so vključeni v delovni proces. Seveda pa uživanje in delo pod vplivom alkohola tudi zakonsko prepovedano.

Detektiv lahko izvaja alkotest tudi preventivno.

Delodajalci tako nenapovedano nadzorujejo svoje zaposlene in skrbijo za varnost vseh v podjetju. Test alkoholiziranosti lahko izvede le kvalificiran detektiv z veljavno licenco, ki pa je pooblaščena s strani delodajalca. S pooblastilom delodajalca detektiv izvede preizkus alkoholiziranost zaposlenih, ter na ta način ugotavlja ali je delavec sposoben opravljati svoje delo in naloge.

Ureditev internih aktov.

Pred samo izvedbo alkotesta pa je nujno, da ima organizacija ustrezno opredeljene interne akte, ki v primeru ugotovitve alkoholiziranosti zaposlenega delodajalcu omogoča ustrezno sankcioniranje. Najpogosteje se v praksi tako opredeli Akt o alkotestu, ki opredeljuje in dovoljuje izvajanje notranje kontrole psihofizičnega stanja zaposlenih v delovnem času na delovnem mestu. V aktu pa so v primeru ugotovitve alkoholiziranosti zaposlenega definirane tudi sankcije.

Kdaj detektiv izvede alkotest?

Detektiv alkotest izvede direktno v podjetju ter v delovnem času. Test se izvede z elektronskimi merilniki, ki pokažejo vrednost alkohola v miligramih pri posamezniku. Nujno je, da detektiv poskrbi, da je alkotest ustrezno kalibriran, saj to izključuje možnost napak pri merjenju.
Detektiv s postopkom, ki mora biti proceduralno zakonski tako pridobi zakonite dokaze, ki bodo ustrezni tudi za morebitne sodne postopke. Ob koncu izvedbe alkotesta detektiv za delodajalca pripravi poročilo o opravljenem delu in ugotovitvah, poleg pa priloži tudi zapisnik.
Izvajanje alkotesta je preprost postopek in omogoča delodajalcu, da ustrezno vzdržuje varnost pri delu – Delavec pod vplivom alkohola namreč predstavlja veliko breme, saj ta ne kompetentno opravlja svoje delo, še več, s delom pod vplivom alkohola ogroža sebe in ostale zaposlene v podjetju.
ŽELIM PONUDBO!