Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža

Detektivska dejavnost je v Sloveniji regulirana gospodarska dejavnost, namenjena naročnikom detektivskih storitev. Zelo pogosto slednje najemajo ravno delodajalci, saj lahko detektiv s svojimi pooblastili zbira, obdeluje, posreduje podatke in informacije ter tako svetuje na področju preprečevanja deviantnih ravnanj.

Zakon o detektivski dejavnosti detektivu izrecno dovoljuje, da lahko ta pridobiva dokazno gradivo na področju zlorab pravic do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Nadzor bolniškega staleža zaposlenega lahko izvede le detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom. Pred pričetkom izvajanja nadzora bolniškega staleža mora detektiv s strani delodajalca pridobiti tudi ustrezno pooblastilo.

Sicer lahko nadzor bolniškega staleža izvaja tudi delodajalec sam, izvaja pa jo lahko tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije a šele po 30 dneh bolniškega staleža ali več.

V praksi imajo delodajalci kontrolo bolniške odsotnosti opredeljene v internih aktih, ki slednjemu omogoča, da ustrezno ukrepa ob pogostejših izostankih od dela delavca. Pred pričetkom dela najprej tako detektiv preveri kako je kontrola bolniških odsotnosti opredeljena v internih aktih – najpogosteje je slednja urejena v Pravilniku o delovnih razmerjih ali v Pravilniku o bolezenskih odsotnostih.

Detektiv ima pred pričetkov izvajanja nadzora skladno s pooblastilom vpogled v delavčev bolniški red. V sklopu svojega dela s svojimi upravičenji tako pridobiva informacije (in tudi dokaze), ki izkazujejo kršitev bolniškega reda in o svojih izsledkih obvesti delodajalca, ki potem deluje kot mu zapovedujejo interni akti in področna zakonodaja – Zakon o delovnih razmerij delodajalcu celo omogoča izredno odpoved delavca, če se delavec v času bolniške odsotnosti ne drži navodil zdravnika.

ŽELIM PONUDBO!