Kategorija: <span>Detektivska dejavnost</span>

Infocenter / Detektivska dejavnost
Kaj detektivi lahko, česar vi ne smete?
Prispevek

Kaj detektivi lahko, česar vi ne smete?

Sodobna filmska industrija je v javnosti oblikovala lik in do neke mere romantično podobo o zasebnih detektivih. V Sloveniji pa je ta podoba daleč od resničnosti. Zakon o detektivski dejavnosti določa, da lahko detektivi zbirajo, obdelujejo, posredujejo podatke in informacije ter svetujejo na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

Ali lahko detektivi sodelujejo z državnimi organi?
Prispevek

Ali lahko detektivi sodelujejo z državnimi organi?

Detektivska dejavnost v Sloveniji je v primerjavi s svetom mlada dejavnost. Gre za regulirano gospodarsko dejavnost, ki deluje po Zakonu o detektivski dejavnosti. Na področjih, na katerih sedaj delujejo izključno državni organi, bi lahko detektivi odigrali pomembno vlogo in s tem postali alternativa in dopolnitev le teh, saj so detektivi osebe z visokošolsko izobrazbo, varnostno preverjeni z veljavno detektivsko licenco.

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 3. del
Prispevek

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 3. del

Z vidika obveznosti strank gre za informiranje zaposlenih, potrjevanje namena dviga kakovosti in vzpostavljanja primerne komunikacije. Na nivoju obveznosti izvajalcev do strank pa je ključna seznanitev s smernicami skrivnostnega nakupa, kreiranje vprašalnika, izdelava scenarija, splošno izobraževanje skrivnostnih kupcev in prilagojeno izobraževanje skladno s podjetjem, ki se storitve poslužuje, izvajanje z zagotovitvijo ustreznega časa trajanja (normalni...

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 2. del
Prispevek

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 2. del

Skrivnostni nakup, s katerim preverjamo zadovoljstvo kupcev preko uporabe posebnih skrivnostnih kupcev, lahko uporabijo podjetja, prodajalne, poslovalnice, banke, dobavitelji, distributerji, ki bolj kot prijaznost preverjajo strokovno znanje in poznavanje izdelkov, ki jih zaposleni prodajajo, na koncu koncev se te metode lahko posluži tudi vaš konkurent. Informacija o tem, kako vaši zaposleni ravnajo s svojimi kupci,...

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom
Prispevek

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom

Ob vse večji konkurenčnosti tržnega gospodarstva je v največ primerih ravno kvaliteta storitev glavna konkurenčna prednost, ki jo kupci kmalu prepoznajo. Rezultati ponudbe kvalitetnih izdelkov in storitev so vidni v večji prodaji, dobičku in posledično dolgoročnih finančnih uspehih. Enega od analitičnih pristopov, ki k doseganju teh svetih gralov prodaje pripomore, predstavljamo danes. Predstavljamo vam skrivnosti...

Pasti izvajanja kontrole bolniškega staleža
Prispevek

Pasti izvajanja kontrole bolniškega staleža

V primeru zlorab instituta dobri gospodarji najemajo strokovnjake Absentizem ali tako imenovali zdravstveni absentizem, ki ima sopomenko tudi v bolniški odsotnosti, je v Republiki Sloveniji resen problem in skorajda ni podjetja, ki se ne sreča s težavo bolniških odsotnosti svojih zaposlenih. Seveda vsaka bolniška odsotnost še ni zloraba instituta »plačane odsotnosti z dela« zaradi bolezni,...