Kategorija: Detektivske storitve

Home / Detektivske storitve
Nadzor bolniškega staleža
Prispevek

Nadzor bolniškega staleža

Nadzor bolniškega staleža zaposlenega lahko izvede le detektiv, ki ima izdano licenco in izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom. Pred pričetkom izvajanja nadzora bolniškega staleža mora detektiv s strani delodajalca pridobiti tudi ustrezno pooblastilo. V sklopu svojega dela s svojimi upravičenji tako pridobiva informacije (in tudi dokaze), ki izkazujejo kršitev bolniškega reda in o svojih izsledkih obvesti delodajalca.

Detektivi
Prispevek

Kaj detektivi lahko, česar vi ne smete?

Sodobna filmska industrija je v javnosti oblikovala lik in do neke mere romantično podobo o zasebnih detektivih. V Sloveniji pa je ta podoba daleč od resničnosti. Zakon o detektivski dejavnosti določa, da lahko detektivi zbirajo, obdelujejo, posredujejo podatke in informacije ter svetujejo na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

Ali lahko detektivi sodelujejo z državnimi organi
Prispevek

Ali lahko detektivi sodelujejo z državnimi organi?

Detektivska dejavnost v Sloveniji je v primerjavi s svetom mlada dejavnost. Gre za regulirano gospodarsko dejavnost, ki deluje po Zakonu o detektivski dejavnosti. Na področjih, na katerih sedaj delujejo izključno državni organi, bi lahko detektivi odigrali pomembno vlogo in s tem postali alternativa in dopolnitev le teh, saj so detektivi osebe z visokošolsko izobrazbo, varnostno preverjeni z veljavno detektivsko licenco.

ŽELIM PONUDBO!