Pogojevanje ogleda spletne strani

Kazen zaradi nespoštovanja politike spletnih piškotkov

Microsoft je prijel 60 milijoni evrov kazni zaradi oglaševalskih piškotkov

Francoski nadzorni organ za zasebnost je v četrtek sporočil, da je ameriškega tehnološkega velikana Microsoft kaznoval s 60 milijoni evrov (64 milijonov dolarjev) zaradi vsiljevanja oglaševalskih piškotkov uporabnikom. Regulator je namreč po preiskavi ugotovil, da so bili Microsoftovi piškotki, ki so bili uporabljeni tudi za oglaševalske namene, uporabnikom naloženi brez njihovega soglasja. To je tudi največja naložena kazen v letu 2022 s področja varovanja zasebnosti.

Nacionalna komisija za tehnologijo in svoboščine (CNIL) je ob največji kazni naloženi leta 2022, dejala, da Microsoftov iskalnik Bing ni vzpostavil sistema, ki bi uporabnikom omogočal, da zavrnejo piškotke tako preprosto, kot da jih sprejmejo.

Francoski regulator je dejal, da je po preiskavah ugotovil, da “ko so uporabniki obiskali to stran, so bili piškotki naloženi na njihov terminal brez njihovega soglasja, medtem ko so bili ti piškotki uporabljeni med drugim za namene oglaševanja.”

CNIL je dejal, da je bila globa upravičena tudi zaradi dobička, ki ga je podjetje ustvarilo z dobičkom od oglaševanja, posredno ustvarjenim s podatki, zbranimi prek piškotkov. Sicer ima Microsoft tri mesece časa, da ugotovljene nepravilnosti odpravi, sicer ga čaka nova denarna kazen. Za vsak dan zamude bo Microsoft dodatno kaznovan z globo v višini 60.000 evrov.

Spremembe Zekom-2 na področju piškotkov

V novembru je veljavo vstopil nov Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2. Ravno slednji v slovenski pravni red uvaja natančnejše regulative na področju spletnih piškotkov – natančneje se nanašajo novosti ravno na kazni, ki so doletele Microsoft ob neupoštevanju le-teh.

Po ZEKom-2 se spletni piškoti lahko uporabljajo samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljalcu in namenih obdelave ter podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Prav tako mora biti privolitev možno preklicati na enak način, kot je bila ta podana.

Na spletnih straneh v praksi to pomeni, da mora ob obvestilu o uporabi spletnih piškotkov jasno podana možnost o sprejetju ali zavrnitvi le teh, dodana pa je lahko tudi možnost o prilagoditvi piškotkov. Le takšna ureditev je po novem zakonu ustrezna in skladna. Ob primeru nespoštovanja regulativnih zahtev lahko po ZEKom-2 Informacijski pooblaščenec izda tudi globe – globa za s.p. in majhna podjetja znašajo do 1.000 eur, za srednja in velika podjetja pa lahko Informacijski pooblaščenec izda globo v višini do 20.000 eur. Globa se izda tudi odgovorni osebi.

ŽELIM PONUDBO!