Odgovornost direktorjev - 1. del

Direktorji imajo eno najpomembnejših funkcij v podjetju, saj organizirajo in vodijo delo. Poleg tega koordinirajo, planirajo, nadzirajo in predvsem sprejemajo težke in zapletene odločitve, ki pa imajo velik vpliv na uspešnost poslovanja podjetja.  Odločitve pa niso vedno dobre, saj tudi direktorji delajo napake in so za slednje tudi odgovorni. Ker pa direktor vodi podjetje in ljudi, ki so zaposleni v njem, odgovarja tudi za njihove napake in je zato pomembno, da ima pregled nad celotnim delovanjem podjetja. Direktorji imajo tako široko polje odgovornosti in so za napake odgovorni na več navojih.

Odgovornost je ravnanje direktorja, da ta sprejme pomembne in težke naloge, jih opravi po svojih najboljših močeh in nato za njimi tudi stoji. Da je direktor odgovoren pomeni, da je le-ta zmožen, sposoben in pripravljen odgovarjati za svoja dejanja. Za sprejemanje odločitev pa je potrebno, da je kredibilen in kompetenten.

Kredibilnost direktorja je značilnost verodostojnosti, saj omogoča, da mu posamezniki v podjetju verjamejo in zaupajo, kredibilnost pa je boljša in močnejša, če je direktor kompetenten. Potrebno je, da direktor poleg osebnih lastnosti, vrednost, motivacije in vzorcev razmišljanja izkaže sklop znanja, veščin in sposobnosti. Tukaj pa Vam lahko pomagamo v našem podjetju, saj je zelo pomembno, da direktorji svoje delo opravijo brezhibno in odgovarjajo na vseh področjih delovanja.

Direktor je lahko odškodninsko odgovoren družbi, če stori dejanje, ki je protipravno in kot posledica slednjega nastane škoda. Najpogosteje se pojavljajo napake pri nepravilno oblikovanih razpisih in v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja.

Če je direktor pravnomočno obsojen kaznivega dejanja, ne sme več opravljati funkcije direktorja podjetja, kazenskopravno pa odgovarja za ravnanja, ki imajo vse znake določenega kaznivega dejanja. Direktorji najpogosteje odgovarjajo za kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Le ti so odgovorni tudi za zakonito poslovanje podjetja (prave osebe) in če to ni sladno z zakonom prevzame direktor prekrškovno odgovornost.

Znanje direktorja je prav tako ključnega pomena pri razumevanju odgovornosti na pravnem, kadrovskem, finančnem, računalniškem in davčnem področju.

ŽELIM PONUDBO!