Prepoznave registrskih tablic v garažah

Dopustnost vgradnje sistemov avtomatske prepoznave registrskih tablic za dostop do garaže večstanovanjske stavbe

Za vzpostavitev in vgradnjo sistemov avtomatske prepoznave registrskih tablic za dostop do garaže večstanovanjske stavbe je potrebno pridobiti podatke vseh registrskih tablic od vseh lastnikov parkirnih mest v garaži zgradbe. Tukaj pa se postavi vprašanje katere podatke lahko podjetje zbira in katere podatke je lastnik dolžan zagotoviti, da se lahko sistem vgradi in skladno z regulativo uporablja.

Prava osnovo tukaj predstavljata Splošna uredba o varstvu podatkov ter Zakon o informacijskem pooblaščencu. Odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje obdelave osebnih podatkov je vedno na upravljalcu osebnih podatkov, ki mora biti to zmožen dokazati. V primeru varnostnih sistemov so obdelovalci osebnih podatkov podjetja, ki izvajajo dejavnost zasebnega varovanja in namestijo ter nudijo podporo delovanju sistemov, upravljalec osebnih podatkov pa je v praksi najpogosteje upravnih večstanovanjske stavbe.

Pravno podlago za dopustnost vgradnje sistemov avtomatske prepoznave registrskih tablic za dostop do garaže večstanovanjske stavbe mora zagotoviti upravljalec, obdelovalec pa mora z upravljavcem skleniti pogodbo o obdelavi osebnih podatkov skladno s pogoji, ki so določeni s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov.

Če se osredotočimo na zakonitost sistemov, ki obdelujejo osebne podatke v večstanovanjskih stavbah velja, da mora najprej obstajati podlaga za zakonito namestitev samega sistema in da ima ta zadostno podporo v deležu etažnih lastnikov. Pri vgradnji sistemov avtomatske prepoznave registrskih tablic za dostop do garaže je potrebno zagotoviti tri četrtine etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže. Običajno je tako, da se zagotovi zadostna podpora za sklenitev pogodbe, ki se sklene z izvajalcem za namestitev sistema. Takšna pogodba ima civilno-pravne učinke in je predpogoj za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

Pod pogojem, da je pogodba za dopustnost vgradnje sistemov avtomatske prepoznave registrskih tablic za dostop do garaže večstanovanjske stavbe veljavno sklenjena, je treba zagotoviti skladnost na področju varstva osebnih podatkov in nasloviti tudi obveznosti, ki jih predpisujeta Splošna uredba in ZVOP-1.

Pri vprašanju dopustnosti vgradnje sistemov avtomatske prepoznave registrskih tablic za dostop do garaže večstanovanjske stavbe je prvenstveno vprašanje v kakšni vlogi nastopa izvajalec, ki bi sitem vgradil (ali je upravljalec ali obdelovalec osebnih podatkov). Glede na vlogo, ki jo predstavlja mora slediti za to določenim pravilom v pravni regulativi.  V vsakem primeru je ključno, da je sklenjena in podpisana pogodba o obdelavi osebnih podatkov in ne samo pogodba o namestitvi sistema. Le tako lahko zagotovimo ustrezno strogo sledenje naših podatkov skladno z obveznostmi GDPR.

Za dodatno svetovanje na področju varovanja osebnih podatkov pa se obrnete na nas!

ŽELIM PONUDBO!