Izzivi podjetij in podjetnikov po interventnem zakonu – neupravičeni do pomoči

Koronavirus - interventni zakon

Ne moremo mimo tega, da je država reagirala in da je protivirusni paket pripravljen. Kolegi in kolegice na FB in Linkedinu so se močno razpisali, seveda v obe smeri tako hvaljenja kakor grajana ukrepov. Ne glede na posameznikovo prepričanje menim, da je potrebno razmišljati s trezno glavo in si odgovoriti na nekaj vprašanj glede ukrepov.

Večina se jih ne želi podpisati pod nekatere izjave, pa vendarle je sprejemanje osebne odgovornosti nekaj česar bi se morali naučiti, sam sem se je in to na trd način v času prejšnje krize, pa vendarle smo zmogli in bomo to ki je sedaj tudi.

Zanimivo je, da je večina komentarjev usmerjena na to kdo vse lahko dobi pomoč in kdo ne, kaj je jasno in kaj ni, pa še enkrat ponovimo, najprej mora biti celoten sveženj sprejet z morebitnimi pripombami in amandmaji, nato pa bomo sodili kaj je sprejeto in kaj ne.

Zaznati je komentarje glede plačanih dajatev do države pa naj si gre iz delavnih razmerij ali ostalih davkov in dajatev podjetij in posameznikov v času do 31.3.2020. Po moji oceni bi bilo potrebno preveriti plačila obveznosti na dan 28. 2. 2020. Ponazorim s primerom:

»Podjetje z več kot 25 letno tradicijo, ki živi od prodaje blaga in storitev posameznikom je zaradi epidemije Covid19 ostalo brez možnosti prodaje od sredine meseca marca 2020. Ob tem je plačalo dobavitelje, za plače zaposlenih predvsem prispevke in davke (če poenostavim) in druge dajatve pa zaradi prenehanja prodaje ni moglo poskrbeti. Tako je postalo davčni dolžnik (ponovno poenostavljen izraz). Glede na trenutno situacijo podjetnik razmišlja o stečaju, ker glede na obveznosti, ki se mu bodo nakopičile (ima cca. 20 zaposlenih) ne bo sposoben plačati svojih obveznosti do pomoči pa ne bo upravičen.«

Tako bo 20 ljudi brezposelnih, dajatve ne plačane, država podjetniku glede na predlog zakona ne bo pomagala, na koncu pa tudi ne bo od njega nič več »zaslužila«. Morda bi zato bilo dobro razmisliti o mejnem datumu plačila davkov in dajatev na dan 28. 2. 2020.

Glede na sedanji predlog zakon, povzeto po več odstavkih, določa kdo ni upravičen do pomoči, in sicer:

  • Podjetja, ki so že v stečaju.
  • Podjetja, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
  • Podjetja, ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov za socialno varnost.
  • Delno nejasno je tudi kaj je s kaznimi za prekrške in podobno.

Pogled ni usmerjen v kritiko, kot bi rekli da nič ni OK, samo v razmislek postavlja nekatere določbe, kakšne pa bodo na koncu pa bomo upajmo vedeli 1. 4. 2020 po zaključku izredne seje Državnega zbora ob obravnavi interventnega zakona.

Svoje pomisleka smo posredovali tudi odločevalcem. Vsekakor pa smo vsi skupaj dolžni tudi preprečiti, da bi do pomoči bili upravičeni tisti, ki namerno konstantno ne upoštevajo svojih obveznosti s strani davkov in prispevkov, ker v nasprotnem primeru tisti ki jih izpadejo najmanj naivni ali kar po domače OSLI.

Ravno zaradi navedenega mora država, kot temu pravimo na področju varnosti tudi vse tovrstne ukrepe sprejeti »s tresočo roko«, da ne naredimo novih težko popravljivih posledic.

Kot že večkrat zapisno samo s skupnimi močmi nam bo uspelo in na branje po sprejetju ukrepov.

ŽELIM PONUDBO!