COVID-19 in varstvo osebnih podatkov

covid19 varstvo osebnih podatkov

V luči aktualnega dogajanja po svetu in v Republiki Sloveniji vam z vidika prisotnosti Koronavirusa COVID-19 v branje posredujemo eno od relevantnih tem, ki jih obravnava Informacijski pooblaščenec in kjer so vključene relevantne informacije v zvezi z:

  • Izvajanjem ukrepov zoper širjenje bolezni in varstvo osebnih podatkov v času krize, v zvezi s katerimi Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da je v izjemnih situacijah lahko obdelava osebnih podatkov dopustna, če je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ali tretjih oseb (splošne javnosti), kar pa presoja medicinska stroka oziroma za to pristojne institucije.

Obenem bi vas radi opozorili še na možnost izkoriščanja COVID-19 v kibernetskih napadih, namreč po informaciji s strani SiCert (nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost) naj bi storilci situacijo izkoriščali za razpošiljanje sporočil z zlonamernimi priponkami, ki naj bi vsebovale pomembne informacije o virusu. V resnici preko preko širjenja okužbe s trojanskimi konji za krajo informacij in prikritim oddaljenim dostopom storilci razpošiljajo zlonamerna sporočila, ki lahko predstavljajo hudo tveganje vašim (osebnim) podatkom in informacijski varnosti. Pozivamo na povečano pozornost v zvezi s tveganji pri sporočilih, ki so povezana s COVID-19 in poudarjamo previdno pri odpiranju povezav in priponk v elektronskih sporočilih.

Ostanite zdravi.

Srečno in uspešno prebroditev kriznih časov vam želi,

Ekipa Infocenter

ŽELIM PONUDBO!