Detektivi

Kaj je konkurenčna klavzula in kaj je konkurenčna prepoved?

Detektivi se v praksi pogosto srečujemo z delom na črno. Mnogo delavcev namreč po službenem času izvaja iste storitve, kot jih izvaja v delovnem razmerju ali pa po prenehanju delovnega razmerja svoja znanja izkorišča naprej.

Bistvena razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo je ta, da je konkurenčna klavzula pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti, medtem ko je konkurenčna prepoved definirana kot zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti.

Konkurenčna klavzula določa, da delavec pri svojem delu pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in lahko zaradi tega delodajalec v pogodbi o zaposlitvi z delavcem dogovori prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti. Konkurenčno klavzulo ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in je dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. S konkurenčno klavzulo se delodajalec zavaruje pred tem, da bi delavec po prenehanju delovnega razmerja izkoriščal med delom pridobljena znanja.

Konkurenčna klavzula velja le ob dogovoru med delodajalcem in delavcem, za zagotovitev delavčeve lojalnosti pa je najbolje, da se opredeli pisno – najpogosteje v pogodbi v zaposlitvi. Konkurenčna klavzula velja le v primeru, da je ta v naprej določena in dogovorjena.

Zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti definira ZDR-1 in je pogodbeno ni potrebno ločeno definirati, saj je že zakonsko regulirana. Ta določba omogoča in ščiti delodajalca, da delavec v času trajanja delovnega razmerja ne opravlja in sklepa poslov, katere delavec že izvaja v svojem delovnem času. V praksi je prepoved največkrat prekršena, ko delavec po službenem času izvaja isto dejavnost za svoje lastne namene (najpogosteje v obliki dela na črno) ter s tem predstavlja konkurenco delodajalcu na trgu.

V primeru suma zoper delavca, da ta krši ali pogodbeno ali zakonsko določilo konkurenčne klavzule oziroma prepovedi lahko detektiv tako opravi pridobivanje celotnega dokaznega gradiva o kršitvah.

ŽELIM PONUDBO!