ZZPri - žvižgači

Zaščita prijaviteljev v organizaciji – pomembnost in zakonska ureditev

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je transparentnost in etično delovanje postalo ključno za ohranjanje zaupanja strank, zaposlenih in javnosti. Ena izmed ključnih komponent teh vrednot pa je zaščita prijaviteljev oziroma žvižgačev v organizaciji. To so osebe, ki pogumno stopijo naprej, da bi razkrile nepravilnosti, neetično ravnanje ali celo nezakonite dejavnosti znotraj organizacije.

Zagotavljanje varstva in zaščite tem posameznikom ima izjemno pomembno vlogo.

Zaščita prijaviteljev spodbuja odgovornost in etično delovanje v organizaciji. Zaposleni, ki vedo, da imajo možnost prijaviti nepravilnosti brez strahu, bodo bolj verjetno izpostavili morebitne težave ali kršitve, kar omogoča organizaciji, da pravočasno ukrepa in prepreči škodo.

Tovrstna zaščita pomaga ohranjati ugled organizacije. Če se nepravilnosti odkrijejo in razrešijo interno, organizacija ohranja svojo integriteto. Transparentno ravnanje hkrati tudi krepi njen ugled. Zaščita prijaviteljev je ključna tudi za spodbujanje in ohranjanje delovne morale. Zaposleni se bodo počutili bolj varne in zaupane, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo delovno uspešnost in pripadnost organizaciji. Ko se ljudje zavedajo, da se njihov glas sliši in upošteva, so bolj motivirani za prispevanje k boljšemu delovnemu okolju.

Zakonodaja v Sloveniji

Zakonodaja v Sloveniji z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev zahteva zaščito prijaviteljev, saj spodbuja transparentnost, razkritje nepravilnosti ter odvrača od neetičnega ravnanja. Organizacije, ki se držijo teh smernic, se izognejo pravnim težavam ter globam, ki bi lahko izvirale iz zanemarjanja zaščite prijaviteljev.

Zakon o zaščiti prijaviteljev veleva novosti, ki pa so jih skladno z določili zakona dolžni sprejeti tako javni, kot tudi zasebni subjekti. Pomembno in ključno novost predstavlja predvsem implementacija in vzpostavitev prijavne poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije, ki obsega:

  1. imenovanje zaupnika,
  2. opredelitev naslova za prejem prijave ter
  3. sprejem notranjega akta. 

Zavezanci so dolžni določila zakona vzpostaviti in implementirati v zakonsko določenih rokih – rok za vzpostavitev prijavnih poti so za pravne subjekte, ki zaposlujejo od 50 do 249 delavcev je določen do 17. 12. 2023, za pravne subjekte, ki zaposlujejo več kot 250 delavcev in zavezanci v javnem sektorju pa so slednje že bili dolžni vzpostaviti.

Zaščita prijaviteljev oziroma žvižgačev v organizaciji je ključna za ustvarjanje zdravega delovnega okolja, kjer se spodbuja etično ravnanje, odgovornost ter zaupanje med zaposlenimi in organizacijo. To prispeva k dolgoročnemu uspehu organizacije in njenemu ugledu v širši skupnosti.

ŽELIM PONUDBO!