Načrt za varovanje informacij

Načrt za varovanje informacij - temeljni steber varnosti podatkov

Kaj je informacijska varnost in zakaj jo potrebujete?

V sodobni digitalni dobi se podatki postavljajo v ospredje kot ena najdragocenejših dobrin. Podobno kot pri vseh dragocenostih, tudi za podatke velja stroga regulacija s strani nadzornih organov, ki so zaželeni tako za pošteno poslovanje kot za tiste z zlobnimi nameni. S tem pa so povezane nenehne rasti kibernetskega kriminala in poostritve zakonodaje o skladnosti.

Sveža napoved kaže na zaskrbljujoč trend

Velika večina podjetij (83%) bo v času svojega delovanja verjetno doživela vsaj eno kršitev varnosti podatkov. Samo ena kršitev lahko povzroči tudi popolno uničenje podjetij, ki na to niso ustrezno pripravljena.

»Kot napoveduje Statista, se s širjenjem groženj kibernetskega kriminala se pričakuje, da bo trg informacijske varnosti do leta 2024 narasel na približno 175 milijard ameriških dolarjev.«

A zlonamerni hekerji niso edina nevarnost za varnost podatkov. Podjetja se morajo boriti tudi proti naravnim nesrečam, človeškim napakam, sistemskim težavam in številnim sankcijam zaradi neskladnosti z regulativami.

To je resna dilema, saj večina organizacij danes ne more preživeti brez obdelave in shranjevanja podatkov – lastnih, dobaviteljev in strank. Podatke je treba ščititi kot svetinjo, na kateri temelji uspeh podjetja. Najboljši pristop k temu je oblikovanje trdnega načrta za varovanje informacij.

Kaj pomeni varovanje Informacij?

Varovanje informacij (InfoSec) se nanaša na strategije, postopke in orodja, ki se uporabljajo za upravljanje in zaščito občutljivih podatkov. Temeljni cilj je nadzor nad dostopom do informacij in zagotavljanje triade zaščite podatkov (zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti) brez nepotrebnega oviranja poslovne učinkovitosti.

Kako ključne ustanove opredeljujejo varovanje informacij?

»Zaupnost (zagotavljanje, da so informacije dostopne samo tistim, ki imajo pooblastila), celovitost (varovanje natančnosti in integritete informacij ter načinov obdelave) in razpoložljivost (zagotavljanje, da pooblaščeni uporabniki imajo dostop do informacij in povezanih sredstev, kadar je to potrebno).« – ISO/IEC 27002

»Zagotavljanje, da so informacije v podjetju zaščitene pred nepooblaščenim razkritjem (zaupnost), napačno spremembo (celovitost) in omejenim dostopom, ko je to potrebno (razpoložljivost)« – ISACA.

Kaj je načrt za varovanje informacij?

Načrt za varovanje informacij predstavlja dokumentirani sklop politik, ciljev, sistemov in postopkov, ki jih organizacija vzpostavi za zaščito občutljivih podatkov. Ta načrt vključuje varnostne ukrepe, metode preverjanja, protokole za obvladovanje tveganj in ukrepanje proti aktivnim grožnjam, ki bi lahko ogrozile celovitost, zaupnost ali razpoložljivost podatkov podjetja.

Zakaj potrebujete načrt za varovanje informacij?

Vsaka organizacija mora imeti načrt za varovanje informacij, da lahko uspešno deluje v digitalni dobi. Tveganje, ki ga predstavlja pomanjkljiva varnost, se lahko razširi izven podjetja in vpliva na stranke, dobavitelje in druge vpletene subjekte.

Napadi na kibernetsko varnost predstavljajo eno največjih tveganj za organizacije. Posledice varnostnih kršitev so ogromne in nenehno naraščajo. Takšni incidenti lahko škodijo podjetju z izgubo podatkov, poškodovanjem blagovne znamke in ugleda. Napadi na podjetje se hitro širijo in lahko vplivajo na zaposlene in stranke hkrati.

Še posebej izpostavljena tveganju so mala podjetja, ki običajno nimajo tako robustnih obrambnih mehanizmov. Nekatera od teh podjetij omogočajo svojim poslovnim partnerjem uporabo virtualnih zasebnih omrežij (VPN) za povezovanje z njihovimi sistemi. Ta praksa lahko poveča tveganje za varnost, saj odpira vrata za morebitne napade na podjetje preko teh povezav. Posledice takih groženj vključujejo izgubo strank, nevarnost izgube intelektualne lastnine, visoke stroške za popravila, škodo za ugled podjetja in celo morebitno zaprtje podjetja.

Naročite načrt informacijske varnosti po vaši meri

V sodobnem digitalnem okolju je varovanje informacij ključnega pomena za vsako organizacijo. Kršitve varnosti podatkov so pogoste in lahko povzročijo uničujoče posledice, vključno z izgubo strank, tveganjem za izgubo intelektualne lastnine, visokimi stroški popravil, poškodovanjem blagovne znamke in celo zaprtjem podjetja.

Zato je izjemno pomembno, da organizacije razvijejo in izvajajo načrt za varovanje informacij, ki jim omogoča zaščito občutljivih podatkov in zmanjšanje tveganj.

Skupina Infocenter ponuja:

  • celosten pregled stanja,
  • identifikacijo potencialnih ranljivosti in tveganj
  • ter oblikovanje prilagojenega načrta za varovanje informacij, ki ustreza vaši organizaciji.

Skupaj lahko zagotovimo, da boste varno in odgovorno upravljali s svojimi podatki ter se zaščitili pred vsemi grožnjami, ki lahko ogrozijo vaše poslovanje. Ne odlašajte, ukrepajte zdaj za varovanje svojih podatkov in prihodnosti vaše organizacije.

ŽELIM PONUDBO!