e-Zaupnik - ZZPri

Zakon o zaščiti prijaviteljev – implementacija določb

Zakon o zaščiti prijaviteljev, katerega določbe morajo nekatere organizacije implementirati že čez 1 teden celovito ureja področje varstva prijaviteljev kršitev. Zakon prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Gre za zakon, ki široko ureja in ščiti področje prijaviteljev, ki prijavijo ali razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju, kršitvi predpisov v Republiki Sloveniji in sicer v svojem delovnem okolju, ne glede na to ali gre za zasebni ali javni sektor. 

Zaščita prijaviteljev oziroma »žvižgačev« v organizaciji skladno z novim zakon predstavlja obvezo vsem subjektom javnega in zasebnega sektorja, ki imajo več kot 50 zaposlenih.

Zavezanci so dolžni določila zakona vzpostaviti in implementirati v zakonsko določenih rokih – rok za vzpostavitev prijavnih poti so za pravne subjekte, ki zaposlujejo od 50 do 249 delavcev je določen do 17. 12. 2023, za pravne subjekte, ki zaposlujejo več kot 250 delavcev in zavezanci v javnem sektorju pa 90 dni od uveljavitve zakona – do 23.5.2023.

Zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša pomembne novosti, ki pa so jih skladno z določili zakona dolžni sprejeti tako javni, kot tudi zasebni subjekti. 

Pomembno in ključno novost predstavlja implementacija in vzpostavitev prijavne poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije, ki obsega:

  1. imenovanje zaupnika,
  2. opredelitev naslova za prejem prijave ter
  3. sprejem notranjega akta. 

Slednji postopki pa velevajo tudi poznavanje ostale področne zakonodaje, predvsem pa morajo biti vzpostavljeni po določilih zakona in v vsaki organizaciji omogočiti anonimnost in ustrezno zaščito prijaviteljev.

Ob nespoštovanju določil zakona so zavezancem grozi tudi globa – višina le-teh se razlikuje glede na vrsto prekrška, gibljejo pa se od 300 – 15.000 EUR!

Potrebujete pomoč pri pripravi in sprejetju internega akta ter pri vzpostavitvi notranjih prijavnih poti?

Z veseljem vam pri tem z našimi znanji in izkušnjami pomagamo. Razvili smo aplikacijo E-ZAUPNIK, s katero lahko vzpostavite zakonsko določeno notranjo pot prijave!

ŽELIM PONUDBO!