Poslovna skrivnost - 1. del

Poslovna skrivnost – 1. del

Poslovna skrivnost je vsak podatek, ki je rezultat dejavnosti podjetja in njegovih zaposlenih. Ker gre za informacije, za katere ne želimo, da so razkrite konkurenčnim podjetjem, jih označimo kot poslovne skrivnosti in zaposlenim ne dovolimo, da jih širijo naokoli.

Področje poslovne skrivnosti ureja Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), Zakon o gospodarski družbah (ZDG-1) in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZPosS celovito ureja področje poslovnih skrivnosti (in v tem delu npr. tudi spreminja določbe ZDR-1 in ZGD-1, ki so urejale to področje pred sprejetjem področnega zakona), in na novo določa tudi pogoje, ki jih mora poslovna skrivnost izpolnjevati za to, da je lahko deležna pravnega varstva ter ukrepe, ki so v primeru kršitev na voljo imetniku poslovne skrivnosti.

Poslovna skrivnost je tako skladno z zakonom le tisti podatek, pri katerem so vse tri zahteve, ki morajo biti kumulativno izpolnjene:

  1. je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
  2. ima tržno vrednost;
  3. imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Odločilna pri tem, ali se bo informacija sploh štela za varovano poslovno skrivnost, je torej tudi presoja, ali je družba sprejela vse razumne ukrepe, da informacijo zaščiti kot poslovno skrivnost. Iz navedenega izhaja, da bodo imetniki poslovnih skrivnosti morali najprej ugotoviti, katere podatke in znanja želijo zavarovati kot poslovne skrivnosti in nato  preveriti ali so že sprejeti ustrezni ukrepi za njihovo zaščito ter takšne ukrepe po potrebi sprejeti.

V naslednjem blogu pa Vam predstavimo, kako poslovno skrivnost zavarovati ter kakšne škode lahko nastanejo ob nespoštovanju le-te.

ŽELIM PONUDBO!