PKP5

Pričel veljati že peti protikorona paket (PKP5)

V petek, 23. 10., je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), t. i. PKP5, ki delodajalcem in samostojnim podjetnikom prinaša oziroma podaljšuje ukrepe, ki so namenjeni odpravi gospodarskih posledic vezanih na epidemijo virusa COVID-19.

ZZUOOP je začel veljati v soboto, 24. 10. 2020, vendar bo večino ukrepov mogoče uveljaviti za nazaj, torej od 1. oktobra dalje oziroma v določenih primerih celo od 1. septembra 2020.

Tako bodo lahko delodajalci uveljavili povračilo nadomestila plače za čas:

– čakanja na delo in
– odrejene karantene ter višje sile zaradi varstva otrok.

Medtem bodo samostojni podjetniki upravičeni do temeljnega dohodka in izredne pomoči.

Pri tem pa ZZUOOP prinaša še nekaj novosti, kot je bolniška odsotnost brez bolniškega lista in izvzem testiranja na COVID-19 iz obdavčljive bonitete po Zakonu o dohodnini.

Tako bodo v tem tednu lahko ukrepe koristili tudi vsi tisti delodajalci, katerih delavci bodo zaradi zaprtja vrtcev, ostali doma. Delavcem bo pripadalo nadomestilo plače v višini 80 % osnove preteklih treh mesecev (138. člen Zakona o delovnih razmerjih), delodajalec pa bo lahko uveljavljal povračilo nadomestila plače s strani Zavoda za zaposlovanje. Prav tako bodo za ta čas, nadomestilo v obliki izredne pomoči uveljavili samostojni podjetniki, ki zaradi varstva otrok, ne bodo mogli opravljati registrirane dejavnosti.

Bistvena sprememba PKP5 pa je tudi dejstvo, da bodo morali delodajalci za ukrep delnega povračila plače za čas čakanja na delo in samostojni podjetniki za izplačilo temeljnega dohodka dokazati padec prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, v višini 20 % in ne 10 %, kot je to veljalo na podlagi preteklih interventnih zakonov. Za način izračuna padca prihodkov v primeru uveljavljanja ukrepov po vseh interventnih zakonih pa bomo morali počakati na pojasnila finančne uprave (FURS).

ŽELIM PONUDBO!