Zaostritev videonadzora po ZVOP-2

Zaostritev videonadzora po ZVOP-2

Prejšnji mesec je v veljavo vstopil nov nacionalni Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2. Ta je nadomestil predhodno veljavni zakon ZVOP-1, ki v slovensko regulativo natančneje implementira Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov – Uredbo GDPR. Sam zakon pa prinaša novosti na področju izvajanja videonadzora, zato je nujno, da svoje poslovanje uskladite z novimi določbami, saj vas v nasprotnem primeru grozijo visoke kazni.

Nov zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) prenaša korenite spremembe oziroma zaostruje zahteve na področju izvajanja videonadzora.

1. Vsebina obvestila o videonadzoru

Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 na področju videonadzora uveljavlja pomembno spremembo o vsebini obvestila o videonadzoru, ki ga mora upravljalec nadgraditi. ZVOP-2 namreč predvideva, da je posameznik o videonadzoru ustrezno obveščen le če tovrstno obvestilo prebere, še predno se sam videonadzor izvede.

2. Videonadzor na javnih površinah

Novost predstavlja tudi način urejanja ZVOP-2 videonadzora na javnih površinah. Ta je dovoljen le, kadar je to potrebno zaradi obstoja resne in utemeljene nevarnosti za življenje, osebno svobodo, telo ali zdravje ljudi, varnost premoženja upravljavca ali varovanje tajnih podatkov upravljavca ali obdelovalca v prenosu in teh namenov ni mogoče doseči z drugimi sredstvi. Videonadzor na javnih površinah je dovoljen tudi za namene varovanja varovanih oseb ter posebnih objektov in okolišev objektov oziroma varovanja drugih prostorov, zgradb ali območij, ki jih je treba varovati na podlagi zakona, in sicer samo v obsegu in trajanju, potrebnem za doseganje namena. Vpogled, uporaba ali posredovanje posnetkov so dopustni le za te namene.

Videonadzor na javnih površinah se lahko izvaja le glede tistih bližnjih ali povezanih delov javne površine in v obsegu, kjer je treba varovati zgoraj definirane interese. Videonadzor izvaja izrecno pooblaščeno  varnostno osebje.

Kazni v primeru nespoštovanja teh določb dosegajo zenske do 30.000 EUR.

3. Videonadzor na delovnem mestu

Videonadzor v delovnih prostorov  se lahko izvaja le, če je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali preprečevanje ali odkrivanje kršitev na področju iger na srečo ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, teh namenov pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Dodatno je določena prepoved snemanja delavnega mesta kjer delavec običajno dela, razen če se varuje prej omenjene interese in milejši ukrep ni možen.

4. Rok hrambe

Hramba je sedaj omejena na največ 1 leto, predhodni zakon je imel določen rok hrambe do 2 leti.

5. Vpogled ali posredovanje posnetkov

Vpogled ali posredovanje posnetkov je dopustno samo za zakonite ali obveščevalne namene v času zajema posnetka. Dnevniki obdelav se hranijo 2 leti.

Zagotavljanje skladnosti z ZVOP-2 je proces, ki zahteva dobro poznavanje vseh določb novega zakona, hkrati pa tudi dobro poznanje vseh ostalih pravnih osnov, ki zagotavljajo celovito varnost podatkov in informacij.

Zaokrožite svojo varnost z nami!

ZVOP-2 je na področju varovanja osebnih podatkov prinesel tudi nekaj sprememb s slednjimi pa predvsem podrobneje interpretira in implementira Uredbo GDPR. Pomemba novost je definitivno velevanje novega zakona, da bo imel Informacijski pooblaščenec kot inšpekcijski in prekrškovni organ pooblastila ter odgovornost, da ob kršitvah izreka tudi globe – seveda, skladno z uredbo.

Globe za nespoštovanje določb s področja videonadzora so lahko zelo visoke!

ŽELIM PONUDBO!