GDPR globa H&M

Družbo H&M nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov oglobil za 35 milijonov evrov

Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov iz Hamburga je družbi H&M zaradi kršitev varstva osebnih podatkov izrekel globo v višini kar 35,3 milijonov evrov.

Družba H&M je zbirala osebne podatke delavcev iz njihovega zasebnega življenja, npr. kot so vtisi iz dopustov, podatki o diagnozah delavcev in njihovih družinskih članov, druge podatke o družinskem življenju ter podatke o religioznih prepričanjih delavcev. Podatki so se od leta 2014 pridobivali na podlagi intervjujev z delavci in so se med drugim uporabljali tudi za oblikovanje profilov, na podlagi katerih se je odločalo o ukrepih, povezanih z zaposlitvijo.

 

Vir: Evropski odbor za varstvo podatkov (European data protection board – EDPB). (2. 10. 2020). Hamburg Commissioner Fines H&M 35.3. Million Euro for Data Protection Violations in Service Centre. Pridobljeno na https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/hamburg-commissioner-fines-hm-353-million-euro-data-protection-violations_en

ŽELIM PONUDBO!