NIS2 direktiva

NIS 2 Direktiva: Nova ureditev za boljšo kibernetsko varnost v EU

Kibernetska varnost postaja vse pomembnejša v sodobnem digitalnem svetu. Vsakodnevno se soočamo z grožnjami, kot so kibernetski napadi, vdori in kraje občutljivih podatkov. Zato je Evropska Unija (EU) sprejela ukrepe za okrepitev svoje kibernetske varnosti. Eno od ključnih orodij v tem procesu je NIS 2 Direktiva.

Kaj je NIS 2 Direktiva?

NIS 2 Direktiva je nadgradnja prvotne NIS Direktive iz leta 2016. Ta direktiva predstavlja prizadevanja EU za boljše upravljanje in izboljšanje kibernetske varnosti v članicah.

Glavni cilj NIS 2 Direktive je okrepiti odpornost EU na kibernetske grožnje in izboljšati sodelovanje med državami članicami. Direktiva prinaša številne pomembne spremembe in posodobitve glede na prejšnjo zakonodajo. NIS 2 Direktiva zajema širšo paleto področij in daje večji poudarek na novih tehnoloških izzivih, ki so se pojavili od sprejetja prvotne direktive.

Glavne točke NIS 2 Direktive:

  • Izboljšano obvladovanje tveganj: NIS 2 Direktiva zahteva, da države članice razvijejo celovite nacionalne strategije za kibernetsko varnost, ki vključujejo obvladovanje tveganj, identifikacijo ključnih infrastrukturnih sektorjev in spremljanje kibernetskih incidentov.
  • Nove sektorske pristope: Direktiva uvaja sektorske pristope k varnosti, kar pomeni, da se za nekatere kritične sektorje, kot so energetika, promet, zdravstvo in finančne storitve, uveljavljajo posebna pravila in zahteve za kibernetsko varnost.
  • Večja transparentnost: NIS 2 Direktiva spodbuja izmenjavo informacij o kibernetskih incidentih med državami članicami in sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Prav tako zahteva, da se določeni kibernetski incidenti obvezno prijavijo pristojnim organom.
  • Povečana zmogljivost za obrambo: EU bo okrepila svojo zmogljivost za obrambo pred kibernetskimi napadi, vključno z vzpostavitvijo mreže nacionalnih kibernetskih odzivnih enot in sodelovanjem z Agencijo EU za kibernetsko varnost (ENISA).
  • Zaščita naprav IoT: NIS 2 Direktiva vključuje tudi določbe o varnosti internet stvari (IoT) in pametnih naprav, ki postajajo vse bolj pomembne v našem vsakdanjem življenju.

NIS 2 Direktiva je pomemben korak v smeri boljše kibernetske varnosti v Evropski uniji. S sprejetjem te direktive se EU pripravlja na soočanje z naraščajočimi kibernetskimi grožnjami in tehnološkimi izzivi. Hkrati pa spodbuja sodelovanje med državami članicami in javnim ter zasebnim sektorjem, kar je ključno za učinkovito obrambo pred kibernetskimi napadi. Čeprav se bodo morali deležniki prilagoditi novim zahtevam, bo NIS 2 Direktiva pomagala zagotoviti varnejšo in bolj odporno digitalno prihodnost za vse državljane EU.

ŽELIM PONUDBO!