Evidenca delovnega časa

Nova pravila igre: Slovenska zakonodaja o evidenci delovnega časa prinaša nove izzive in obveznosti

V poslovnem svetu, kjer se pravila nenehno spreminjajo, je tudi Slovenija doživela eno izmed pomembnejših sprememb v delovnopravni zakonodaji. Državni zbor je 21. aprila 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), kar za podjetja pomeni nove obveznosti in za delavce večjo pravno varnost.

Kaj se je spremenilo, glavne spremembe na katere moramo biti pozorni?

Definicija delavca je bila dopolnjena, kar lahko vpliva na številne pogodbe in delovne razmere. Poleg tega je potrebno podatke o zaposlenih delavcih posredovati ZZZS že z dnem nastopa dela, ne le ob njegovem koncu.

Nabor podatkov, ki jih morajo delodajalci voditi dnevno, se je bistveno razširil. Ne zahteva se le beleženje števila ur, temveč tudi čas prihoda in odhoda z dela, izraba odmorov med delovnim časom, ure opravljene v drugih posebnih pogojih dela, opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in seštevek ur v referenčnem obdobju. To vse lahko pomeni kar velik izziv za podjetja. Ali dodatno delo, ali pa bo potrebno z novimi tehnologijami zadeve avtomatizirati.

Pravne posledice za podjetja in primeri kazni …

Kaj pa, če zamujamo, če nove predpise ignoriramo. Zakonodajalci nikoli ne pozabijo na kazni …

Slovenska zakonodaja je postala strožja glede evidenc delovnega časa. Z uveljavitvijo novih pravil so se povečale pravne odgovornosti podjetij. Če podjetja ne vodijo natančnih in točnih evidenc, jih lahko doletijo visoke denarne kazni.

Za pravne subjekte se globe gibljejo med 1.500 in 20.000 evri, za odgovorne osebe pa med 150 in 2.000 evri. Te kazni odsevajo pomen, ki ga zakonodajalec pripisuje pravilnemu beleženju delovnega časa za zagotavljanje pravičnosti in transparentnosti v delovnih razmerjih.

Podjetja morajo biti pozorna na roke za posredovanje podatkov, vodenje dnevnih evidenc, vključno s časom prihoda, odhoda in odmori zaposlenih. Neupoštevanje teh zahtev ne prinaša le finančnih posledic, ampak lahko vodi tudi do izgube ugleda in zaupanja tako pri zaposlenih kot pri poslovnih partnerjih.

Tehnološke rešitve za evidenco delovnega časa

V digitalni dobi tehnološke inovacije spreminjajo tudi način, kako lahko podjetja vodijo evidenco delovnega časa. Papir in beleženje »peš« ne prideta več v poštev. Rešitev za nove izzive moramo poiskati v novih tehnologijah. Sodobne tehnološke rešitve omogočajo avtomatizacijo številnih procesov, ki so bili prej zamudni in nagnjeni k napakam.

Poglejmo nekaj možnosti:

  • Biometrični časovni sistemi uporabljajo edinstvene biološke podatke, kot so prstni odtisi ali prepoznavanje obraza, za točno beleženje prisotnosti zaposlenih. To zmanjšuje možnost goljufij in omogoča enostavno sledenje prihodom in odhodom.
  • Mobilne aplikacije z GPS sledenjem omogočajo delavcem, da oddaljeno označijo svoj prihod in odhod, kar je idealno za terensko delo ali delo od doma.
  • Na shranjevanju v oblaku temelječe rešitve pa centralizirajo podatke in omogočajo dostop v realnem času do delovnih ur zaposlenih, kar je bistveno za podjetja z več lokacijami.

Teh rešitev se ne uporablja le za beleženje ur, ampak lahko pomagajo pri načrtovanju delovnih razporedov, upravljanju projektov in celo pri avtomatizaciji plačilne liste, kar zagotavlja, da se delovne ure pravilno pretvorijo v plačila.

Novi predpisi so nadloga, ampak, če nanje pogledamo z drugega zornega kota, nas tudi prisilijo v avtomatizacijo, ki na koncu pomeni prihranek časa in denarja. Vse več je integracij z drugimi poslovnimi sistemi, kar omogoča podjetjem, da zmanjšajo administrativne obremenitve in povečajo produktivnost. S pravo tehnološko rešitvijo lahko podjetja presegajo zgolj skladnost z zakonodajo in izboljšajo svoje poslovne operacije. 

Kako naprej?

Zakon prinaša nove zahteve, večjo preglednost in večjo pravno varnost za delavce, hkrati pa postavlja izzive za podjetja. In podjetja se na te izzive hočeš, nočeš morajo prilagoditi. Ključno je, da podjetja aktivno iščejo informacije, rešitve in strokovno pomoč, da bi zagotovila skladnost z zakonodajo in izkoristila spremembe za izboljšanje svojih procesov.

Vsak podjetniki in vodja organizacije se mora vprašati kako bo zadevo uredil. Ali se s tem ukvarja sam, ali pa poišče pomoč, pri zunanjih izvajalcih, ki to lahko naredijo hitro, strokovno in običajno tudi ceneje, kot da se za to uporabljajo in ljudje in sredstva znotraj organizacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ŽELIM PONUDBO!