ZZPri

Zaščita prijaviteljev »žvižgačev« v organizaciji

Nezakonite dejavnosti, zlorabljena integriteta in zlorabe prava se lahko pojavijo v vsaki organizaciji, zasebni ali javni, veliki ali mali. Nezakonite dejavnosti se pojavljajo v različnih oblikah, kot so korupcija, goljufije, poslovne napake ali malomarnost. Pomembno pa je, da ob nepravilnostih organizacije ustrezno odreagirajo, saj lahko pasivno čakanje v takšnem primeru povzroči resno škodo javnemu interesu.

Tukaj pomembno vlogi predstavljajo predvsem žvižgači – osebe, ki delijo svoje znanje o nepravilnostih, ki se po njihovem mnenju dogajajo v organizaciji. V Sloveniji smo v mesecu februarju implementirani tudi zakonsko osnovo, ki slednje v prvi vrsti ščiti predvsem pa veleva, da zavezanci vzpostavijo ustrezne notranje poti za prijavo vseh nepravilnosti v organizaciji.

22.2.2023 je tako pričel veljati novi Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Gre za zakon, ki široko ureja in ščiti področje prijaviteljev, ki prijavijo ali razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju.

Skladno z zakonom je potrebno tako vzpostaviti prijavne poti za zaščito prijaviteljev do:

  • maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ter
  • do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

Zakon se navezuje na  zavezance javnega in zasebnega sektorja, ki morajo do zgoraj omenjenega roka v skladu z zakonom vzpostaviti notranji sistem za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije.

Pomembno in ključno novost tako predstavlja implementacija in vzpostavitev prijavne poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije, ki obsega

  1. imenovanje zaupnika,
  2. opredelitev naslova za prejem prijave ter
  3. sprejem notranjega akta. 

Pri vsem tem, pa je pomembno predvsem zavedanje, da je »žvižgaštvo« eden najučinkovitejših ukrepov za boj proti nepravilnostim, ki vplivajo na celotno družbo. Njihova zaščita je tako zelo pomembna – ne le za organizacijo, temveč za celotno družbo ki strmi k zagotavljanju visoke stopnje integritete.

Potrebujete pomoč pri pripravi in sprejetju internega akta ter pri vzpostavitvi notranjih prijavnih poti?

Z veseljem vam pri tem z našimi znanji in izkušnjami pomagamo.

ŽELIM PONUDBO!