Kdaj, kako in zakaj lahko skladno z GDPR uveljavljamo pravico do pozabe?

Kdaj, kako in zakaj lahko skladno z GDPR uveljavljamo pravico do pozabe?

Kdaj, kako in zakaj lahko skladno z GDPR uveljavljamo pravico do pozabe? Vsakodnevno se namreč naši/vaši podatki obdelujejo, v primeru, da želimo to prekiniti oziroma uveljaviti pravico do pozabe pa moramo izpeljati ustrezen postopek in izpolnjevati pogoje določene z Uredbo GDPR.

Kdaj lahko uveljavimo to pravico?

Splošna uredba o varstvu podatkov v členu 17 daje posameznikom pravico do izbrisa osebnih podatkov. Da lahko dosežete izbris, mora posameznik pri upravljavcu izkazati, da obstaja razlog, ki ga Splošna uredba predpisuje v členu 17(1). Ti pogoji so:

  • vaših osebnih podatkov upravljavec več ne potrebuje za namene zbiranja ali obdelave;
  • svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste preklicali;
  • ugovarjali ste obdelavi in upravljavec nima pravice zavrniti vašega ugovora;
  • če upravljavec zbira, hrani ali drugače obdeluje vaše podatke nezakonito;
  • če bi moral upravljavec vaše podatke izbrisati zaradi svojih pravnih obveznosti, ki mu jih nalaga pravo države članice, ki velja zanj ali pravo EU;
  • če je upravljavec zbral podatke v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe od mladoletne osebe.

Ampak, pozor! Izbrisa ni mogoče doseči v primerih, ki jih predvideva člen 17(3) Splošne uredbe, in sicer do izbrisa niste upravičeni:

  • če še vedno obstaja pravna podlaga za obdelavo  – skratka, če niso izpolnjeni razlogi iz 17(1) Uredbe ali
  • če upravljavec vaše podatke še potrebuje za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanjaizvajanje svoje javne naloge ali naloge v javnem interesu, za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnimi zahtevki  – torej, če obstajajo razlogi, ki jih določa člen 17 (3) Uredbe.

Če posameznik izpolnjuje pogoje oziroma ta dokazuje razloge za pozabo je potrebno nato izpolniti  Zahtevo za izbris osebnih podatkov in jo nasloviti na organizacijo/ustanovo od katere se ta izpis zahteva. Če upravljavec osebnih podatkov na zahtevo ne odgovori v enem mesecu ali pa slednjo zavrne s pisnim odgovorom/odločbo, pa se lahko pritožite k Informacijskemu pooblaščencu.

Za več informacij nas kontaktirajte – kliknite tu!

ŽELIM PONUDBO!