GDPR in ZVOP 2 - Infocenter

Pravice posameznika v okviru splošne uredbe o varstvu podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov natančno opredeli zahteve za podjetja in organizacije glede zbiranja, shranjevanja in upravljanja osebnih podatkov. Velja tako za evropske organizacije, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov v EU, kot za organizacije zunaj EU, ki svoje storitve ponujajo posameznikom v EU.

Eden izmed osnovnih ciljev GDPR-ja je bila tudi poenotenje pravic posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Vsaka organizacija mora tako skladno z obveznostjo informiranja posameznika obvestiti in informirati o njegovih/njenih pravicah.

Kakšne pa so konkretne pravice posameznika v okviru GDPR?

Pravica biti informiran –  ta veleva, da morajo informacije, ki so posredovane posamezniku biti jedrnate, pregledne, razumljive in lahko dostopne, napisane v laičnem oziroma lahko razumljivem jeziku in dostopne brezplačno ter določa, kdaj mora biti posameznik o določeni zadevi obveščen. Informiran more biti tudi v točnem namenu uporabe informacij.

Pravica dostopa – vključuje potrditev, da se osebni podatki v zvezi s posameznikom obdelujejo. Ta pravica določa tudi dostop do osebnih podatkov posameznika in druge podporne informacije.

Pravica do popravka in izbrisa – to velja za netočne osebne podatke. Če so bili netočni podatki posredovani tudi tretjim osebam (o katerih mora biti posameznik seveda obveščen), jih je treba obvestiti o popravku.

Pravica do pozabe – omogoča posamezniku, da se osebni podatki o njem izbrišejo, kadar ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo.

Pravica do omejitve obdelave – velja v primerih ko posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, ko je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu ter zahteva omejitev uporabe.

Pravica do prenosljivosti – obdelovalec mora obdelane podatke na zahtevo posameznika posredovati.

Pravica do ugovora – predvsem v primerih obdelave za potrebe opravljanja nalog v javnem interesu.

Pravice v povezavi z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in profiliranjem – posamezniki imajo pravico, da njihovi osebni podatki niso predmet avtomatizirane obdelave.

ŽELIM PONUDBO!