ZVOP-2 -november 2022

Sprejemanje novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Vlada je že v začetku poletja potrdila nov zakon na področju varstva osebnih podatkov- ZVOP-2. Ta je trenutno v parlamentarni proceduri – 10.11.2022 je na to temo že bila izvedena obravnava Predloga zakona o varstvu osebnih podatkov na odboru za pravosodje. Sedaj sledi še seja državnega zbora, ki se naj bi odvila ravno ob koncu tega meseca.

Obravnava novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je tako že v zadnjih korakih, kar pomeni, da smo že zelo blizu njegovega sprejetja. Trenutno kaže, da bo do konca novembra 2022 ZVOP-2 že sprejet.

ZVOP-2 bo na področju varovanja osebnih podatkov prinesel tudi nekaj sprememb s slednjimi pa predvsem podrobneje interpretira in implementira Uredbo GDPR. Pomemba novost je definitivno velevanje novega zakona, da bo imel Informacijski pooblaščenec kot inšpekcijski in prekrškovni organ pooblastila ter odgovornost, da ob kršitvah izreka tudi globe – seveda, skladno z uredbo.

Nov zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2) prenaša spremembe na področju biometrije, prav tako pa se uvajajo spremembe na področju posebnih zbirk osebnih podatkov, zahteve na področju izvajanja videonadzora ter evidentiranja vstopov/izstopov v stavbe. ZVOP-2 še dodatno podrobneje ureja vidike na področju pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, ocenah učinka ter obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene.

O nadaljnjem poteku sprejemanja zakona vas bomo obveščali.

ŽELIM PONUDBO!