GDPR Slovenija

Samo Slovenija še ni uskladila zakonodaje z GDPR

Evropska komisija je dobri dve leti po uveljavitvi splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) objavila poročilo, ki kaže, da je ta sicer dosegla večino svojih ciljev, a da je potrebnega več sodelovanja pri njenem izvajanju po vsej uniji.

Komisija v poročilu tudi navaja, da samo Slovenija še ni uskladila nacionalne zakonodaje z uredbo.

Slovenija je dobila poziv, naj posreduje pojasnila.

Vir: STA

ŽELIM PONUDBO!